Umowa licencyjna między autorem a użytkownikiem (użycie redakcyjne i komercjalne)

Przy przesyłaniu zdjęć na serwer firmy ASMC.de, akceptują Państwo następujące warnki:
 
Preambuła
Niniejsza umowa reguluje warunki , jakie spełnić musi Użytkownik ( zwany dalej "Użytkownikiem"), aby móc wykorzystywać zdjęcia, ilustracje i inne treści multimedialne umieszczone na platformie asmc.de/ranger-shop.de przez ich autorów.
 
§1
Zabrania się przesyłanie następujących zdjęć:
 
- Zdjęcia, które naruszają ustawę o ochronie nieletnich lub też inne istniejące przepisy.
- Zdjęcia, które narusza prawo do honoru i godności.
- Zdjęcia, które obrazują przemoc wobec ludzi lub zwierząt.
- Zdjęcia, które naruszają prywatność innych ludzi.
- Zdjęcia, ukazujące pornografię.
- Zdjęcia pokazujące treści rasistowskie, radykalno religijne lub duchowe.
- Zdjęcia zawierające numer telefonu, adres e-mail lub adres URL.
 
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania zdjęć, które są sprzeczne z ogólnie przyjętym poczuciem dobrego smaku, bez uprzedniego osoby która je umieściła. Nie odpowiadamy w żadnym przypadku za wszelkie przesłane do nas zdjęcia. Twój adres IP zostanie automatycznie zapisany podczas logowania na podstawie prawa. 
 
§2 Licencja
Niniejszym autor udziela użytkownikowi, niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji na wykorzystywanie umieszczonych przez niego na asmc.de do kolejno wymienionych w §3 celów.
 
Dozwolone jest zarówno redakcyjne jak i komercyjne wykorzystywanie materiałów zdjęciowych.
 
Wykluczone jest wykorzystanie zdjęć w bazach danych ze zdjęciami , w katalogach ze zdjęciami czy pokrewnych/podobnych zbiorach zdjęć. §3 Wykorzystanie
Dozwolone są następujące rodzaje wykorzystywania:
 
- Prawa reprodukcji i dystrybucji, to znaczy prawa dotyczące materiału zdjęciowego w ramach wymienionych rodzajów ich wykorzystywania – również na innych niż wykorzystane pierwotnie zdjęcia/ dźwięki/ danych - zezwala na dowolne reprodukowanie i rozpowszechnianie i / lub powielanie i / lub rozpowszechnianie.
 
- Prawo wyszukiwania i prawo online, czyli prawo do przesyłania i udostępniania materiałów zdjęciowych przy użyciu: analogowych, cyfrowych lub też innych technik transmisji i zapisywania danych, z lub bez buforowania, bezprzewodowo lub za pomocą kabla.
 
- Prawo druku, to znaczy prawo do wykorzystywania materiału zdjęciowego w ramach wyżej uwzględnionej licencji dotyczącej wykorzystania materiału zdjęciowego, w produkcji, kopiowaniu i dystrybucji ilustrowanych lub nieilustrowanych książek, broszur oraz innych wydruków. Z wyjątkiem wykorzystania ich w Katalogach zdjęciowych lub innych zbiorach graficznych.
 
- Prawo wideogramu, czyli prawo do korzystania z materiału zdjęciowego przez reprodukcję, rozpowszechnianie w sposób analogowy i cyfrowy zdjęć/ dźwięków/ danych w dowolny sposób. Prawo wideogramu w szczególności obejmować wszystkie nośniki danych (nośniki obrazu / dźwięku) wszystkich typów (CD, DVD itd)
 
- Prawo do reklamy , czyli prawo do wykorzystywania materiałów zdjęciowych w niezmienionej formie do celów reklamowych, np.: w tabulogramach, w telewizji, w filmach, w ulotkach (reklamach telewizyjnych, na plakatach, w informacjach programowych itp. ), usługach telefonii, w Internecie (np.: Okna Pop-up, banery reklamowe itd.), o ile te formy reklamy nie zostały zakończone/ wykluczone.
 
- Ograniczone pawo edycji, czyli prawo do przetwarzania materiału zdjęciowego za pomocą analogowych, cyfrowych lub innych metod edycji obrazu w następujący sposób: zmiana rozmiaru obrazu (powiększenie, zmniejszenie, obrzezanie), przekształcenie informacji o kolorze, należy zmienić wartości kolorów, kontrastu i jasności. Prawo do innego modyfikowania materiału zdjeciowego pozostaje prawem autora.
 
Wszystkie pozostałe prawa do zdjęć, włącznie z prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej, które odnoszą się do zdjęć/obrazów, pozostają prawami autora.
 
§4 Vergütungsfreiheit
Autor zrzeka się wynagrodzenia od użytkownika za przyznanie mu praw zawartych w punkcie II zwanych prawami użytkowania.
 
§5
Zastrzegamy sobie prawa do zmiany lub rozszerzenia niniejszego regulaminu w każdej chwili. 
 
§6
Prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 
Jeżeli część regulaminu nie są prawomocne lub nie mogą zostać spełnione, pozostałe części regulaminu pozostają w mocy.